KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Samorząd Uczniowski

Liczba uczniów i oddziały

W roku szkolnym 2018/2019 na terenie szkoły funkcjonuje 21 oddziałów, do których uczęszcza 496 uczniów.

W poszczególnych oddziałach uczy się 14-32 uczniów.

Spośród uczniów wybierany jest Samorząd Uczniowski.

Samorząd Uczniowski (Rada Słuchaczy)

 1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie (słuchacze) szkoły.
 2. W szkole działa Samorząd Uczniowski (Rada Słuchaczy), który reprezentuje ogół uczniów (słuchaczy).
 3. Pracami Samorządu Uczniowskiego (Rady Słuchaczy) kieruje przewodniczący uczniów (słuchaczy), który wybierany jest spośród ogółu uczniów (Słuchaczy) w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 4. Samorząd Uczniowski (Rada Słuchaczy) może przedstawić Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
  • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
  • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
  • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły,
  • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego
 5. Samorząd Uczniowski działa na podstawie regulaminu.
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi
data: 17-12-2018
wytworzył: Kamila Niewiadomska
data: 17-12-2018
data: 17-12-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 05-12-2018 - Edycja treści
 • 31-03-2016 - Edycja treści
 • 29-05-2015 - Edycja treści
 • 25-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 27-06-2011 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 692