KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Sposób załatwiania spraw

Elektroniczna skrzynka podawcza

Godziny urzędowania sekretariatu:

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00 (sekretariat - parter)

e-mail: kontakt@zseth.elodz.edu.pl

SPRAWY PROWADZONE PRZEZ Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Władysława Grabskiego w Łodzi

załatwiane w sekretariacie

 1. Nabór uczniów, przyjmowanie i wydawanie dokumentów uczniów.
 2. Wydawanie zaświadczeń dotyczących spraw uczniów.
  Zaświadczenia o uczęszczaniu ucznia do szkoły wydaje się bezzwłocznie na ustną prośbę ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego.
 3. Przygotowanie i wydawanie upoważnień.
 4. Przygotowanie i wydawanie legitymacji szkolnych.
 5. Deklaracje maturalne.
  Informacje o terminie i sposobie wypełniania deklaracji maturalnych znajdują się na stronie
 6. Przygotowanie i wydawanie duplikatów świadectw
  • promocyjnych
  • ukończenia szkoły
  • dojrzałości (wydanych do roku 2004) oraz legitymacji szkolnej.
 7. Wydawanie decyzji dotyczących zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, nauki drugiego języka obcego, nauki technologii informatycznej.
 8. Wydawanie decyzji w sprawie:
  • indywidualnego nauczania - wniosek
  • indywidualnego programu lub toku nauczania.
 9. Udostępnianie Statutu i uchwał organów zespołu szkół.
 10. Przyjmowanie wniosków o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.
 11. Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji.
 12. Postępowanie w sprawach nieletnich.
 13. Zamówienia publiczne

załatwiane przez kierownika gospodarczego

 1. Sprawy z dostawcami mediów
 2. Umowy najmu

załatwiane przez głównego księgowego

 1. Sprawy ZUS , US
 2. Wystawianie faktur
 3. Sprawy ubezpieczeń uczniów i pracowników

załatwiane przez samodzielnego referenta

 1. Akta osobowe pracowników
 2. Sprawy kadrowe: nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

załatwiane przez pedagoga szkolnego

 1. Stypendia

Procedura wydania duplikatu legitymacji lub świadectwa

 1. Wniosek o wystawienie duplikatu składa osoba, na którą dokument jest wystawiony, a w szczególnych przypadkach osoba upoważniona przez właściciela dokumentu. Wniosek składa się wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. Do wniosku o wystawienie duplikatu legitymacji załącza się zdjęcie.
 3. Opłata za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego w wysokości 26 zł oraz opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej w wysokości 9 zł – wpłata na konto bankowe szkoły 80 1560 0013 2025 0000 2336 0001.
 4. Duplikaty wydaje się w terminie od 14 do 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 5. Duplikat odbiera osoba, na którą dokument jest wystawiony, a w szczególnych przypadkach osoba upoważniona przez właściciela.
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi
data: 16-03-2020
wytworzył: Kamila Niewiadomska
data: 16-03-2020
data: 16-03-2020
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 16-03-2020 - Edycja treści
 • 01-10-2018 - Edycja treści
 • 19-10-2016 - Edycja treści
 • 08-12-2015 - Edycja treści
 • 26-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 06-09-2012 - Edycja treści
 • 28-06-2011 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 1036